reklama

Promocja marki, idei czy eventu wymaga doboru odpowiednich środków przekazu i wyboru kanałów dotarcia do grupy docelowej. Czasami trzeba grzecznie informować, czasami dziwić i wzbudzać zainteresowanie, a czasami szokować. Żadna z tych metod nie jest nam obca!